FERBERG lastramper är en färdig lösning för dem som väljer kvalitet och hållbarhet. Vi erbjuder ramper med kapacitet på 8, 12 och 16 ton med ett brett utbud av ytterligare alternativ.

Mobil lastramp FERBERG

Den mobila lastramp FB-MR08 har framgångsrikt tillverkats och levererats till en litauisk producent av konstgjorda filmer. Rampen har en maximal lastkapacitet på 8 ton och två extra tillval.

SL-alternativet är ett extra säkerhetsben som förhindrar att rampen faller om lastbilen plötsligt rör sig under lastning/lossning.

EHP-alternativet är en elektrisk hydraulisk kraftenhet med en kontrollpanel som automatiserar processen för att höja och sänka lastrampen.

Våra chefer är alltid redo att berätta mer om kapaciteten hos våra mobila ramper och de alternativ som finns tillgängliga för dem!